Σελίδες ΕΙΚΟΝΕΣ

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ANAΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 250.000 ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ 50.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ANAΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 250.000 ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ 50.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Πάνω από 250.000 ιδιώτες και 50.000 επχιειρήσεις υπολογίζεται ότι έχουν προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού το
«Το 80% του χρόνου της εργασίας μας τους τελευταίους δώδεκα μήνες στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το έχουμε αφιερώσει στους υφιστάμενους πελάτες μας, προκειμένου να τους διευκολύνουμε να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ήδη αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Είναι μύθος ότι οι τράπεζες δεν επιθυμούν να βοηθήσουν την πελατεία τους και ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διευθυντικό στέλεχος μεγάλης τράπεζας που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.
«Η αμφίδρομη ειλικρινής σχέση επικοινωνίας που διατηρούμε με την πλειονότητα της μικρομεσαίας πελατείας, μας έχει βοηθήσει στο να προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση του δανεισμού όσων έχουν ανάγκη προκειμένου να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή των δανείων τους, πριν βρεθούν στο "κόκκινο". Δηλαδή, χρονικά, αρκετούς μήνες πριν αντιμετωπίσουν το δυσάρεστο γεγονός να μην μπορούν να τα αποπληρώσουν», συμπληρώνει.
«Αυτό γίνεται με αμοιβαίο όφελος, τόσο για την τράπεζα όσο και για τον ίδιο τον πελάτη που συνεχίζει με τον τρόπο αυτό να αποπληρώνει κανονικά το δάνειο του, με αποτέλεσμα να "τρέχει" την επιχείρηση του, να μην εισέρχεται σε "μαύρες" λίστες και να είναι ανοικτός έναντι νέου τραπεζικού δανεισμού στο μέλλον», επισημαίνει.
H αναδιάρθρωση του δανεισμού μιας μικρομεσαίας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη έχει ως βασικό στόχο την μείωση της μηνιαίας του επιβάρυνσης προκειμένου να είναι σε θέσει να συνεχίσει να αποπληρώνει το δάνειο κανονικά. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ανάλογα με την περίπτωση.
Ρυθμίσεις για 250.000 δανειολήπτες και 50.000 επιχειρήσεις
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναδιάρθρωσης είναι η επιμήκυνση της διάρκειας ενός δανείου, η μετατροπή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως τα κεφάλαια κίνησης, σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και η αναπροσαρμογή των επιτοκίων προς τα κάτω, συνήθως με την προσημείωση περιουσιακών στοιχείων.
Με τη μεταφορά, δηλαδή, μέρος των δανειακών υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο στάδιο επιχειρήσεις και τράπεζες αισιοδοξούν ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη συνέχεια στις υποχρεώσεις τους.
Στο ίδιο μήκος κύματος και για τους ιδιώτες, ιδιαίτερα στον τομέα της καταναλωτικής πίστης όπου παρατηρούνται τα εντονότερα προβλήματα, υπάρχει η δυνατότητα αναδιάρθρωσης δανείων, είτε με τη μεταφορά οφειλών σε ένα νέο δάνειο με χαμηλότερο επιτόκιο, είτε με την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής, είπε -με ακόμα ευνοϊκότερους όρους- με προσημείωση ακινήτου.
Επίσης, με ευκολίες όπως η παράλειψη έως και δύο δόσεων κάθε χρόνο, τη δυνατότητα μετάθεσης εξόφλησης κάποιου ποσοστού του χρέους στο τέλος του δανείου, αλλά ακόμα και τη δυνατότητα πραγματοποιήσης πληρωμών ανά τρίμηνο αντί για κάθε μήνα.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα, με κάποιο κόστος να ζητήσει ο δανιολήπτης περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή στεγαστικών ή και καταναλωτικών δανείων.
Όπως αναφέρουν οι τραπεζίτες, η αναδιάθρωση δανεισμού και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε δανειολήπτη και γίνεται μετα από συζήτηση των δύο πλευρών.
Σε επίπεδο συνολικού τραπεζικού συστήματος στην χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), οι τράπεζες, ήδη πολύ πριν τεθεί ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, προέβησαν, παρά τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα, σε μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων με οφειλέτες που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες κατά την εξυπηρέτηση των δανείων τους, με ιδιαίτερα, όπως επισημαίνουν, ευνοϊκές ρυθμίσεις και κοινωνική ευαισθησία.
Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤ, αφορούν σε περισσότερους από 250.000 δανειολήπτες και το ύψος των οφειλών υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που

έχουν προχωρήσει σε αναδιάρθρωση δανεισμού σύμφωνα με εκτιμήσεις, ξεπερνούν τις 50.000.

στις 13:28