Σελίδες ΕΙΚΟΝΕΣ

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ


Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν ότι τα χειρότερα για την απασχόληση και την ανεργία ακόμη δεν φάνηκαν. Ο Οκτώβριος του 2010, όπως αναμενόταν, καταγράφεται ως ο δυσμενέστερος μήνας.Το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου προσέθεσε 56.332 ανέργους απογειώνοντας τον συνολικό αριθμό περίπου στα 200.000 άτομα και το ποσοστό στο 13,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού...

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί το τέλος αναμονής των επιχειρήσεων με την εντυπωσιακή αύξηση, κατά 53,2%, της «εκ περιτροπής εργασίας».Το ποσοστό αύξησης στις ευελιξίες πέφτει στο 40% όταν προστεθούν και οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Ομως, ούτε οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις ούτε η μερική απασχόληση μπορούν να ανακόψουν την αύξηση του στάτους «εκ περιτροπής» στην απασχόληση που συνδυάζει μείωση ημερών και ωρών εργασίας με μείωση αποδοχών.Συνολικά, η ευελιξία που κερδίζει έδαφος συνδυάζει την εφαρμογή παλαιότερων νομοθετικών ρυθμίσεων και πρόσφατων διατάξεων του Μνημονίου για τη δυνατότητα παράκαμψης των κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, η 1 στις 3 προσλήψεις στο δεκάμηνο του 2010 αφορούσε είτε θέση μερικής απασχόλησης είτε θέση για «εκ περιτροπής» εργασία, ακόμη και μόνο για 1 ημέρα την εβδομάδα.Η πλήρης απασχόληση -ως επιλογή των επιχειρήσεων και δυνατότητα των εργαζομένων- υποχωρεί δραματικά όχι μόνο στις νέες προσλήψεις αλλά και στις μετατροπές των συμβάσεων. Στο σύνολο των 727.203 νέων προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2010, οι 245.743 αφορούσαν συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία.Το ποσοστό των ευέλικτων μορφών -επισήμως- διαμορφώθηκε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2010 στο 33,79% του συνόλου των νέων προσλήψεων. Το αντίστοιχο ποσοστό των ευέλικτων μορφών απασχόλησης το πρώτο εννεάμηνο (δεν υπάρχουν στοιχεία για τον Ιανουάριο) του 2009 ήταν 23,98%. Αυτή η αύξηση του 40% προσέθεσε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 77.000 νέες θέσεις εργασίας με το καθεστώς της εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης.Η τάση αυτή φαίνεται πιο καθαρά και στις μετατροπές των συμβάσεων εργασίας «με ή χωρίς» τη συναίνεση των εργαζομένων. Ετσι, τον Οκτώβριο του 2010 παρατηρούμε δεκαπλασιασμό στις μετατροπές συμβάσεων από πλήρους σε εκ περιτροπής εργασίας με συμφωνία εργαζομένου- εργοδότη (1.200 τον Οκτώβριο του 2010 έναντι 105 τον Οκτώβριο του 2009).«Η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων είναι σαφές ότι δεν θα επιφέρει ουδεμία ελαστικοποίηση στο έργο της Επιθεώρησης Εργασίας» δήλωσε στην «Κ» ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Μιχ. Χάλαρης, υποδεικνύοντας και ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία που αποκαλύπτουν μια αγορά σε αναστάτωση.Περισσότερες καταγγελίες για αυθαιρεσίες, αλλά και περισσότεροι κατά 4.074 οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές μέσα στο 2010. Απόρροια των ελέγχων αυτών ήταν η αύξηση των προστίμων κατά 2.138, των ποσών κατά 3,38 εκατομμύρια παραπάνω σε σχέση με το 2009, καθώς και, των μηνύσεων - μηνυτήριων αναφορών κατά 345 επιπλέον.


Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν ότι τα χειρότερα για την απασχόληση και την ανεργία ακόμη δεν φάνηκαν. Ο Οκτώβριος του 2010, όπως αναμενόταν, καταγράφεται ως ο δυσμενέστερος μήνας.Το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου προσέθεσε 56.332 ανέργους απογειώνοντας τον συνολικό αριθμό περίπου στα 200.000 άτομα και το ποσοστό στο 13,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού...

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί το τέλος αναμονής των επιχειρήσεων με την εντυπωσιακή αύξηση, κατά 53,2%, της «εκ περιτροπής εργασίας».Το ποσοστό αύξησης στις ευελιξίες πέφτει στο 40% όταν προστεθούν και οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Ομως, ούτε οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις ούτε η μερική απασχόληση μπορούν να ανακόψουν την αύξηση του στάτους «εκ περιτροπής» στην απασχόληση που συνδυάζει μείωση ημερών και ωρών εργασίας με μείωση αποδοχών.Συνολικά, η ευελιξία που κερδίζει έδαφος συνδυάζει την εφαρμογή παλαιότερων νομοθετικών ρυθμίσεων και πρόσφατων διατάξεων του Μνημονίου για τη δυνατότητα παράκαμψης των κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, η 1 στις 3 προσλήψεις στο δεκάμηνο του 2010 αφορούσε είτε θέση μερικής απασχόλησης είτε θέση για «εκ περιτροπής» εργασία, ακόμη και μόνο για 1 ημέρα την εβδομάδα.Η πλήρης απασχόληση -ως επιλογή των επιχειρήσεων και δυνατότητα των εργαζομένων- υποχωρεί δραματικά όχι μόνο στις νέες προσλήψεις αλλά και στις μετατροπές των συμβάσεων. Στο σύνολο των 727.203 νέων προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2010, οι 245.743 αφορούσαν συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία.Το ποσοστό των ευέλικτων μορφών -επισήμως- διαμορφώθηκε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2010 στο 33,79% του συνόλου των νέων προσλήψεων. Το αντίστοιχο ποσοστό των ευέλικτων μορφών απασχόλησης το πρώτο εννεάμηνο (δεν υπάρχουν στοιχεία για τον Ιανουάριο) του 2009 ήταν 23,98%. Αυτή η αύξηση του 40% προσέθεσε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 77.000 νέες θέσεις εργασίας με το καθεστώς της εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης.Η τάση αυτή φαίνεται πιο καθαρά και στις μετατροπές των συμβάσεων εργασίας «με ή χωρίς» τη συναίνεση των εργαζομένων. Ετσι, τον Οκτώβριο του 2010 παρατηρούμε δεκαπλασιασμό στις μετατροπές συμβάσεων από πλήρους σε εκ περιτροπής εργασίας με συμφωνία εργαζομένου- εργοδότη (1.200 τον Οκτώβριο του 2010 έναντι 105 τον Οκτώβριο του 2009).«Η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων είναι σαφές ότι δεν θα επιφέρει ουδεμία ελαστικοποίηση στο έργο της Επιθεώρησης Εργασίας» δήλωσε στην «Κ» ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Μιχ. Χάλαρης, υποδεικνύοντας και ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία που αποκαλύπτουν μια αγορά σε αναστάτωση.Περισσότερες καταγγελίες για αυθαιρεσίες, αλλά και περισσότεροι κατά 4.074 οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές μέσα στο 2010. Απόρροια των ελέγχων αυτών ήταν η αύξηση των προστίμων κατά 2.138, των ποσών κατά 3,38 εκατομμύρια παραπάνω σε σχέση με το 2009, καθώς και, των μηνύσεων - μηνυτήριων αναφορών κατά 345 επιπλέον.