Σελίδες ΕΙΚΟΝΕΣ

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΣΥΠΑ

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΣΥΠΑ

Συγκαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της ΟΣΥΠΑ στις 20 - 01 - 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30΄ στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

· Συζήτηση – ενημέρωση για το σχέδιο νόμου περί αναδιάρθρωσης της ΥΠΑ

· Προετοιμασία συνεδρίου ΟΣΥΠΑ.

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Συγκαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της ΟΣΥΠΑ στις 20 - 01 - 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30΄ στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

· Συζήτηση – ενημέρωση για το σχέδιο νόμου περί αναδιάρθρωσης της ΥΠΑ

· Προετοιμασία συνεδρίου ΟΣΥΠΑ.

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.