Σελίδες ΕΙΚΟΝΕΣ

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΟΙ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΟΙ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ


Σε διευκρινίσεις για τις αποδοχές των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών Φ.Σαχινίδη που δόθηκε σήμερα, Τρίτη, στη...

δημοσιότητα, παρέχει οδηγίες για την υλοποίηση των μισθολογικών ρυθμίσεων στο Δημόσιο και αναφέρεται ειδικά στους υπαλλήλους που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από δημόσιους φορείς, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1-1-2011 και εφεξής, από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες του ίδιου τομέα, θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάσσονται ή μεταφέρονται, όπως προέβλεπαν μέχρι τώρα ειδικές περί τούτου διατάξεις για τη διατήρηση προσωπικής διαφοράς.
Ομοίως, όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2010 έως και 31-12-2010 και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις προσωπική διαφορά, από 1-1-2011 η διαφορά αυτή καταργείται και καταβάλλονται πλέον στους υπαλλήλους αυτούς μόνο οι αποδοχές της θέσης στην οποία μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν.
Επισημαίνεται ότι η προσωπική διαφορά που καταβλήθηκε το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα εμπίπτει στις μειώσεις του 12% και 8% από 1-1-2010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010.
Ακόμη, προβλέπεται πως όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς υπηρεσίες του δημοσίου τομέα πριν την 1-1-2010 και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις προσωπική διαφορά, εξακολουθούν να δικαιούνται τη διαφορά αυτή με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων που προβλέπουν τη διατήρησή της, μειωμένη κατά 12% και 8% από 1-1-2010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα.
Επίσης, προβλέπεται ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που προβλέπει διατήρηση προσωπικής διαφοράς σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων από και προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, δεν έχουν ισχύ για τις μετατάξεις ή μεταφορές που γίνονται από 1-1-2010 και εφεξής.

Σε διευκρινίσεις για τις αποδοχές των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών Φ.Σαχινίδη που δόθηκε σήμερα, Τρίτη, στη...
δημοσιότητα, παρέχει οδηγίες για την υλοποίηση των μισθολογικών ρυθμίσεων στο Δημόσιο και αναφέρεται ειδικά στους υπαλλήλους που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από δημόσιους φορείς, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1-1-2011 και εφεξής, από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες του ίδιου τομέα, θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάσσονται ή μεταφέρονται, όπως προέβλεπαν μέχρι τώρα ειδικές περί τούτου διατάξεις για τη διατήρηση προσωπικής διαφοράς.
Ομοίως, όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2010 έως και 31-12-2010 και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις προσωπική διαφορά, από 1-1-2011 η διαφορά αυτή καταργείται και καταβάλλονται πλέον στους υπαλλήλους αυτούς μόνο οι αποδοχές της θέσης στην οποία μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν.
Επισημαίνεται ότι η προσωπική διαφορά που καταβλήθηκε το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα εμπίπτει στις μειώσεις του 12% και 8% από 1-1-2010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010.
Ακόμη, προβλέπεται πως όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς υπηρεσίες του δημοσίου τομέα πριν την 1-1-2010 και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις προσωπική διαφορά, εξακολουθούν να δικαιούνται τη διαφορά αυτή με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων που προβλέπουν τη διατήρησή της, μειωμένη κατά 12% και 8% από 1-1-2010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα.
Επίσης, προβλέπεται ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που προβλέπει διατήρηση προσωπικής διαφοράς σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων από και προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, δεν έχουν ισχύ για τις μετατάξεις ή μεταφορές που γίνονται από 1-1-2010 και εφεξής.