Σελίδες ΕΙΚΟΝΕΣ

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Το νέο απόκτημα της Υ.Π.Α

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

40 ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

40 ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ρεπορτάζ: Νικολέττα Μουτούση
(απο ΤΑ ΝΕΑ)

Ωράριο ιδιωτικού τοµέα έρχεται για τους δηµοσίους υπαλλήλους, ενώ από το φθινόπωρο υπηρεσίες αιχµής, όπως οι εφορίες, οι πολεδοµίες ή το ΙΚΑ, θα λειτουργούν και το απόγευµα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών...

Μέσα στον Οκτώβριο αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή το νέο ωράριο εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων, µε το οποίο, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης µετά τη χθεσινή συνάντησή του µε την Α∆Ε∆Υ, θα αυξηθεί η απασχόληση σε 40 ώρες την εβδοµάδα από 37,5 ώρες που είναι σήµερα.
Η αλλαγή αυτή στοχεύει, σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών, τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας των φορέων του ∆ηµοσίου όσο και στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες χωρίς να συνεπάγεται περαιτέρω επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού. Ενδεικτικό είναι πως µε τη µισή ώρα επιπλέον απασχόληση την ηµέρα θα παράγεται συνολικά από όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους έργο για το οποίο θα χρειάζονταν άλλοι 45.000

νέοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Με την επιµήκυνση αυτή του ωραρίου θα προκύψει όφελος καιαπό τον περιορισµό των κονδυλίων που καταβάλλονται σε υπερωρίες.
Με επίκεντρο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών προωθείται επίσης και η καθιέρωση απογευµατινής λειτουργίας σε ορισµένους νευραλγικούς τοµείς του ∆ηµοσίου. Οπως ανέφερε ο κ. Ραγκούσης, στόχος είναι να µένουν ανοικτές κάποιες υπηρεσίες και το απόγευµα για µία έως δύο ηµέρες την εβδοµάδα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ως πιθανότερη ηµέρα για τηναπογευµατινή λειτουργία των υπηρεσιών κρίνεται η ∆ευτέρα.
Αυτό ωστόσο δεν θασυνεπάγεται την καθιέρωση διακεκοµµένου ωραρίου για ορισµένους δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά θα προβλέπεται κάποιοι εργαζόµενοι να προσέρχονται, για παράδειγµα, στις 12 το µεσηµέρι και να παραµένουν έωςτις 8 το βράδυ. Για τον καθορισµό των υπηρεσιών που θα λειτουργούν απογευµατινές ώρες θα κατατεθεί στην Α∆Ε∆Υ αναλυτική πρόταση το επόµενο διάστηµα.

ΜΈΡΙΜΝΑ για τα παιδια. Προκειµένου εξάλλου να µη διαταραχθεί η οικογενειακή ζωή των δηµοσίων υπαλλήλων, ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε πως δεν θα τεθεί άµεσα σε ισχύ το νέο ωράριο ή η απογευµατινή λειτουργία, αλλά εκτιµάται πως θα εφαρµοστεί από τον ερχόµενο Οκτώβριο. Παράλληλα, ο κ. Ραγκούσης διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει πρόβληµα για όσους έχουν µικρά παιδιά, καθώς το ίδιο διευρυµένο ωράριο θα ακολουθήσουν και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί. Θετικά αντιµετωπίζει σε πρώτη φάση τις προωθούµενες αλλαγές στο ωράριο η Α∆Ε∆Υ, αναµένοντας και τις τελικές προτάσεις του υπουργείου. Σύµφωνα πάντως µε τον πρόεδρο της Α∆Ε∆Υ Σπύρο Παπασπύρο, η συζήτηση που έγινε αφορούσε τις υπηρεσίες που ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών και όχι άλλους τοµείς, όπως αυτός της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της συνάντησης – όπως δήλωσε ο κ. Παπασπύρος – αναφέρθηκε µάλιστα από τον υπουργό και συγκεκριµένο παράδειγµα που καθιστά αναγκαία την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις δηµοτικών δοµών (π.χ. παιδικοί σταθµοί), εργαζόµενοι που εντάσσονται στο προσωπικό ανωνύµων εταιρειών του δήµου απασχολούνται 40 ώρες, ενώ άλλοι εργαζόµενοι που προήλθαν από τους πρώην κρατικούς παιδικούς σταθµούς έχουν ωράριο 37,5 ωρών εβδοµαδιαίως και υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία όσων µονιµοποιήθηκαν µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων, οι οποίοι εργάζονται 36 ώρες.
Οπως µάλιστα επισήµανε ο υπουργός Εσωτερικών, οι αλλαγές αυτές δεν προκύπτουν απότις επιταγές του Μνηµονίουκαι η πρώτηπου ενηµερώθηκε για την κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία ήταν η Α∆Ε∆Υ.